U bent hier: Home - Proces - Opleidingen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 2. Opleidingen


Binnen de funderingsbranche zijn belangrijke vakopleidingen ontwikkeld. Naast deze opleidingen is tegenwoordig ook sprake van verplichte bijscholing van vakkennis. Vakkennis hangt nauw samen met Veiligheid, Gezond en Milieu (VGM). In onze branche zijn daarom diverse VGM-opleidingen van belang. Al deze opleidingen zijn bedoeld om risicovolle werkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.
Ook voor bijvoorbeeld lassers, chauffeurs en hijsbegeleiders (riggers) zijn opleidingen en bijscholingen aan de orde. Bij lassers gaat het om lasserkwalificaties waarin wordt weergegeven of een lasser bekwaam is om volgens een bepaalde norm te lassen. Bij chauffeurs betreft het opleidingen om aan code95 te voldoen. Ook een ADR-opleiding hoort hierbij.
Bij hijsbegeleiders (riggers) / aanpikkers bouw gaat het respectievelijk om de opleiding TCVT-W4-08 en TCVT-W4-09. Tijdens deze opleiding staat het veilig en verantwoord aanslaan van lasten, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s centraal. Opleidingen bij deze functies zijn dusdanig bedrijfs- en of projectspecifiek dat ze hier niet behandeld worden.

Funderingswerker
De funderingswerker werkt bij een funderingsmachine en bedient en onderhoudt zelfstandig de hulpapparatuur, zoals de heiblokken en groutpompen van deze machine. Daarnaast is de funderingswerker de machinist behulpzaam bij het opbouwen en demonteren van de funderingsmachine en helpt hij bij het verplaatsen van de machine over het terrein. Ook helpt hij bij het onder de funderingsmachine hijsen van funderingselementen zoals palen, buizen en damwanden. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk. In deze opleiding, ontwikkeld door de NVAF, maakt de deelnemer kennis met al de facetten van het funderingswerk.

Machinist kleine funderingsmachine
De machinist kleine funderingsmachine voert met een kleine funderingsmachine funderingswerkzaamheden uit. Een kleine funderingsmachine heeft een maximaal bedrijfsgewicht van 30 ton, een maximale werkhoogte van 10 meter en verwerkt funderingselementen tot 10 meter. De eventuele boormotor heeft een maximaal draaimoment van 10 tonmeter en de maximale massa van het heiblok is 4000 kilogram.
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw maar ook voor het herstellen van funderingen. Het gaat hierbij om slaan, boren of hydraulisch drukken van funderingspalen. De machinist kleine funderingsmachine bedient de machine zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk. In deze opleiding maakt de deelnemer kennis met al de facetten van het funderingswerk. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).

Machinist grote funderingsmachine
De machinist grote funderingsmachine werkt op bouwlocaties, wegen, in steden, in een buitengebied, maar nooit op een vaste locatie. Zijn werkzaamheden bestaan uit het installeren en/of verwijderen van funderingselementen. Hij bedient de machine volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk en het onderhoud van zijn machine. Bovendien bestaat de mogelijkheid om door studie en ervaring door te groeien naar een leidinggevende functie zoals materieelbeheerder, uitvoerder of zelfstandig ondernemer.
In deze opleiding maakt de deelnemer kennis met al deze facetten van het funderingswerk. Ook deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).

Opleiding TCVT-RA machinist grote/kleine funderingsmachine en TCVT-RA machinist mobiele kraan
De Stichting TCVT Register Administratie ziet nauwkeurig toe op de afgifte van de registratie voor machinisten in het verticaal transport. Volgens het Arbobesluit: artikel 7.32, en de Arboregeling: paragraaf 7.3, artikel 7.6, moet een machinist van een funderingsmachine en/of mobiele kraan in het bezit zijn van een geldig registratie of herregistratie van vakbekwaamheid. Deze verplichting geldt voor de machinist grote funderingsmachine, de machinist kleine funderingsmachine en machinist mobiele kraan. Doel van de cursus is het behalen van een van deze TCVT-RA-registratie. Tijdens de cursus wordt de cursist theoretisch en praktisch geschoold om te kunnen voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform het registratieschema van TCVT-RA Machinist grote of kleine funderingsmachine (FMG en FMK) en TCVT-RA mobiele kraan (MK). Let wel: het betreft hier een basisregistratie. I.v.m. de grote diversiteit in funderingsmachines, hijskranen, funderingssystemen, activiteiten en omstandigheden zijn aanvullende (aantoonbare) relevante werkervaring en specifieke instructies een absolute noodzaak om veilig te kunnen werken als machinist met funderingsmachines/hijskranen.

Let op:
  • Bij het behalen van de registratie TCVT-RA-FMG is de machinist ook direct in het bezit van de TCVT-RA-FMK
  • Een machinist met TCVT-RA-FMG mag, tot nadere order, tevens een hulpkraan bedienen ingezet ten behoeve van funderingswerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het hijsen van een kubel, wapening, boorbuizen of prefab heipalen bij een combipaalsysteem. Ook hierbij geldt natuurlijk de eis van aanvullende (aantoonbare) relevante werkervaring en specifieke instructies
  • Een machinist met TCVT-RA-FMG, -FMK en/of -MK is automatisch gekwalificeerd als TCVT-hijsbegeleider

Bijscholingsverplichting bij herregistratie TCVT-RA – fundering/hijsen
TCVT-RA registraties zijn maximaal vijf jaar (60 maanden) geldig. Daarna kan er een herregistratie bij TCVT-RA worden aangevraagd. Voor alle TCVT-RA registraties dient tussentijds funderingsspecifieke bijscholing te worden gevolgd (4 dagdelen), om na de periode van 5 jaar voor herregistratie in aanmerking te komen. Deze eis geldt naast de bestaande eis van voldoende praktijkervaring. Deze bijscholing kan niet in combinatie met Code 95.

Eisen bijscholing
De registratiehouder moet in de periode van vijf jaar 2 dagen (4 dagdelen) bijscholing volgen:
  • 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de registratiedatum
  • 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) tussen 36e en 60e maand na de afgiftedatum registratie
  • In de 2 scholingsdagen moeten alle eindtermen TCVT en actuele ontwikkelingen zijn behandeld
  • De actuele ontwikkelingen worden per registratieschema vastgesteld in werkkamer 4
  • De praktijkkennis moet worden getoetst
  • Van de scholing krijgt de deelnemer een bewijs van deelname
  • Het bewijs van deelname wordt aangetekend in de digitale TCVT-RA-registratie (DSP-pas)
  • Scholing moet worden verzorgd door een door TCVT-RA erkende trainer
  • Examens moet worden verzorgd door een door TCVT-RA erkende examinator

Eisen praktijkervaring
De registratiehouder moet in de periode van vijf jaar tevens beschikken over de onderstaande praktijkervaring uitgedrukt in kwartalen:
  • De digitale TCVT-RA-registratie moet per kwartaal bijgewerkt zijn
  • De registratiehouder dient aan te tonen in de vijf (5) jaar dat de registratie geldig is, tenminste 8 kwartalen te hebben gewerkt in de functie waarop de registratie betrekking heeft
  • Van deze 8 kwartalen moeten tenminste 2 kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar

Documentatie
 
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina