U bent hier: Home - Proces

Printvriendelijke versie

 
 
 

Kies een proces


Kiest u hieronder een van de volgende hoofdstukken of bijlagen, dan kunt u kennisnemen van de belangrijkste processen en werkzaamheden in de funderingsbranche of van specifieke informatie over diverse thema's.
Het overzicht geeft de belangrijkste risico's en bijbehorende maatregelen van de werkzaamheden weer die vaak voorkomen in het funderingswerk.
Per proces wordt eerst een korte introductie gegeven van de belangrijkste risico's. De standaardrisico's die bij veel processen terugkomen, zijn groen gearceerd.

Let op: Het is vaak nodig om meerdere hoofdstukken/tabellen te raadplegen doordat u op het werk te maken kunt hebben met verschillende werkzaamheden die gelijktijdig plaatsvinden.

Niet alle risico's zijn in dit hoofdstuk beschreven omdat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. Hierdoor is geen kwantificering van risico's weergegeven noch restrisico's met bijbehorende beheersmaatregelen. Als er aanvullende risico's zijn, zal een taakrisicoanalyse (TRA) conform de TRA-methodiek moeten worden opgesteld door de veiligheidsverantwoordelijke van uw bedrijf. Te allen tijde geldt dat de arbeidshygiŽnische strategie gevolgd moet worden.

De in de tabellen genoemde maatregelen geven een zo goed mogelijke werkwijze aan. Het betreffen maatregelen die gebruikelijk zijn in de branche. Indien u een alternatieve werkwijze heeft die aantoonbaar minimaal hetzelfde veiligheidsniveau heeft, is die werkwijze ook toegestaan.

Alle teksten in de hoofdstukken zijn ontleend aan het Vakboekje Veilig Funderen, 3de geheel herziene druk, 2018, ISBN: 978-90-819180-1-5. Dit vakboekje is te bestellen via www.nvaf.nl. Na de uitgifte van het Vakboekje zijn door voortschrijdend inzicht bepaalde aanpassingen voorgesteld. Toekomstige aanpassingen in het Vakboekje worden per ommegaande verwerkt in deze online versie van de arbocatalogus.

In de hoofdstukken/tabellen wordt voor meer informatie verwezen naar onderdelen van het hierboven genoemde Vakboekje Veilig Funderen. In dit vakboekje is een groot aantal 'standaard RI&E's' opgenomen voor de meest voorkomende werkzaamheden. De 'standaard RI&E's' zijn een goed hulpmiddel om tot definitieve en volledige RI&E's te komen gericht op het specifieke werk.

Alle NVAF-richtlijnen die een integraal onderdeel zijn van de arbocatalogus zijn via een hyperlink te downloaden of via de site van www.nvaf.nl te downloaden.

Let wel: Stukken die voorzien zijn van een '*' zijn via een hyperlink in de tekst eventueel ook als pdf te downloaden, maar dienen momenteel puur als aanvullende informatie. Op termijn zullen ook deze stukken integraal onderdeel uit gaan maken van de arbocatalogus funderingen. Dit zal in de komende jaren stapsgewijs gaan plaatsvinden.


Hoofdstukken
1. Laden en lossen
2. Het (de-)monteren van funderingsmachines en (hulp)kranen
3. Hijsen
4. Prefab heipalen
5. Grondverwijderende (verbuisde) (buis)schroefpaal
6. Palen met groutinjectie/steunvloeistof
7. Grondverdringende paal - in de grond gevormd
8. Stalen buispalen - geheid, geschroefd, gedrukt, gepulst, getrild
9. Damwanden
10. Verankeringsconstructies/groutankers
11. Diepwanden
12. Houten palen
13. Trekken van palen
14. Voorboren
15. Stempelframes
16. Onderhoud en reparatie
17. Het (de-)monteren van hulpconstructies (hulpbruggen en werkplatforms)
18. Koppensnellen (handmatig en machinaal)
19. Grondverbetering
20. Grondbevriezing
21. Vijzelen

Bijlagen
Bijlage 1. TRA- en LMRA-systematiek
Bijlage 2. Opleidingen
Bijlage 3. Jeugdigen en funderingsmachines
Bijlage 4. Ongevallen
Bijlage 5. Keuring van funderingsmachines
Bijlage 6. Funderingsmachines en de bouwplaats
Beheersing van risico's
Begaanbaarheid
Funderingsmachines in elkaars valbereik
Funderingswerk in de publieke omgeving
Val- en draaibereik
Hijsen met funderingsmachines
Geluid en trillingen
Valgevaar
Bijlage 7. Drijvend funderingsmaterieel
Bijlage 8. Heitraversen (brugwagens)
Bijlage 9. Werken in of met verontreinigd(e) bodem/grondwater
Bijlage 10. Verklarende woordenlijst - afkortingen
 
 
 
 

< terug naar vorige pagina