U bent hier: Home - Proces - Verklarende woordenlijst

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 10. Verklarende woordenlijst - afkortingen


Arbo Arbeidsomstandigheden
Arbowet, -besluit Arbeidsomstandighedenwet, -besluit
BHV Bedrijfshulpverlening
Cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CROW Voorheen een afkorting van: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Nu staat het woord op zichzelf.
SBRCURnet Onafhankelijke kennispartner in de bouw en GWW
dB(A) Decibel (A-weging)
EHBO Eerste hulp bij ongelukken
EN Europese Norm
F-klasse Flammable(brandbaarheids)-klasse (bij verontreinigde bodem/grondwater)
IBC Intermediate Bulk Containers
I-SZW Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
KLIC-melding Melding aan kadaster (voorheen aan Kabels en Leidingen Informatie Centrum)
LMB Last Moment Begrenzer
LMRA Laatste Minuut Risico Analyse
NEN Nederlandse Norm, Nederlands Normalisatie-Instituut
NVAF Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
RIE / RI&E Risicoinventarisatie en -evaluatie
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TCPR-boekje Toezicht Certificaat- en Praktijkregister / TCVT Praktijkregister
TCVT Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
T-klasse Toxiciteitsklasse (bij verontreinigde bodem/grondwater)
TRA Taak Risico Analyse
V&G-(deel)plan Veiligheids- & Gezondheids(deel)plan
VCA VGM Checklist Aannemers
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VOL-VCA VCA-cursus/-diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
ZZP Zelfstandige zonder personeel
 
     
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina