U bent hier: Home - Proces - Keuringen van funderingsmachines

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 5. Keuringen van funderingsmachines


Periodieke TCVT-keuringen
Funderingsmachines, hulpkranen en laad- en loskranen dienen te voldoen aan de TCVT-richtlijnen. Dit betekent dat de machines elk jaar gekeurd moeten worden met betrekking tot de constructie en onderhoudstoestand van de machine. Uitgangspunt daarbij is dat wordt vastgesteld dat de machine nog in de constructieve staat van eerste ingebruikname en in een goede staat van onderhoud verkeert; de functies van beveiligingen en remmen worden beproefd.
De keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling. Met het TCVT Certificaat van Goedkeuring heeft de eigenaar/gebruiker van de (funderings)machine een bewijs in handen, dat voldaan wordt aan de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit met betrekking tot keuring, constructie en onderhoudstoestand van de funderingsmachine. Als uiting daarvan wordt door de keuringsinstelling een TCVT sticker met een unieke nummercode op de funderingsmachine aangebracht.

Opstellingskeuringen
De (verplichte) opstellingskeuring is ten behoeve van de vrijgave voor gebruik vóórdat een funderingsmachine op een projectlocatie in bedrijf wordt gesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de machine, het hulpmaterieel en de uit te voeren werkzaamheden alsmede de bouwlocatie worden beoordeeld op een veilige uitvoering binnen de gestelde capaciteitseisen. Bij iedere montage van een arbeidsmiddel, dus ook voor alle funderingsmachines, dient op een nieuwe locatie een (opstellings-)keuring uitgevoerd te worden door een door de gebruiker via een volmacht aan te wijzen deskundige.
Een deskundige is een voldoende opgeleid en ter zake kundige persoon, die bevoegd is inspectie-, beproevings- of keuringswerkzaamheden te verrichten. Als deskundige kan worden aangemerkt: de machinist van de funderingsmachine, een materieelfunctionaris of bijvoorbeeld een uitvoerder van het bedrijf. Deze persoon dient aantoonbare deskundigheid te bezitten in de vorm van opleiding en ervaring. De machinist dient geslaagd te zijn voor een erkende machinistenopleiding, aantoonbaar met zijn persoonscertificaat en ervaring te hebben met het uitvoeren van funderingswerkzaamheden met machines van een zelfde type en het regelmatig demonteren en het monteren hiervan.
De materieeldeskundige c.q. uitvoerder moet een gerichte opleiding hebben gevolgd, aantoonbaar met een geldig VOL-VCA diploma of gelijkwaardig. Daarnaast dient hij voldoende ervaring te hebben met de uitvoering van funderingswerken waar funderingsmachines aan te pas komen, die ter plekke gemonteerd worden. De keurder kan ook dezelfde instelling als voor de overige keuringen zijn.
Binnen de funderingsbranche zijn zes checklijsten beschikbaar voor het vastleggen van de interne opstellingkeuring: werkvoorbereiding, demontabele funderingsmachine, niet demontabele funderingsmachine, mini funderingsmachine, funderingsmachine op een brugwagen en funderingsmachine op een ponton/schip. Het verdient aanbeveling deze checklijsten te hanteren, klik hier op.
Ingeval van langdurige projecten is het vanwege mogelijk veranderende omstandigheden verstandig om ook tussentijdse opstellingskeuringen (als een soort gebruikscontrole van de machine) uit te voeren. Geadviseerd wordt om dit dan eenmaal per week te doen dit ter beoordeling van het bedrijf afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Documentatie
 
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina