U bent hier: Home

Printvriendelijke versie

 
 
 

Arbocatalogus Funderingen

De Arbocatalogus Funderingen is, als deelcatalogus van de Arbocatalogus Bouw en Infra, van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot deze branche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte specifieke afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt.
Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek.In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de Funderingsbranche aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie.

Let op: door de immer wisselende werkomgevingen, situaties en omstandigheden en de gedetailleerdheid in de beschreven risico’s en maatregelen gelden de opgesomde maatregelen als 'mogelijk'. Dit betekent dat alleen de voor die werkomgeving/situatie/omstandigheid passende maatregelen uit de aangeboden set gelden als 'de stand der techniek'.

Risico’s die algemeen kenmerkend zijn voor de gehele sector Bouw en Infra staan opgenomen in de Arbocatalogus voor de Bouw en Infra. Deze is te bereiken via https://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/.

Kies een beroep

Kiest u een beroep dan verschijnen voor dat beroep de belangrijkste risico’s.
Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen
om het risico te voorkomen of te beperken.

Kies een risico

Kiest u een risico dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de funderingsbranche die met dit risico te maken hebben.

Kies een proces

Kiest u een proces dan verschijnt een aantal hoofdstukken over procesmatige activiteiten.


Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken  

FNV Bouw
    Vakvereniging Het Zwarte Corps