U bent hier: Home - Proces - Opleidingen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 2. Opleidingen


Binnen de funderingsbranche zijn belangrijke vakopleidingen ontwikkeld. Naast deze opleidingen is tegenwoordig ook sprake van verplichte bijscholing van vakkennis. Vakkennis hangt nauw samen met Veiligheid, Gezond en Milieu (VGM). In onze branche zijn daarom tevens diverse VGM-opleidingen van belang. Al deze opleidingen zijn bedoeld om risicovolle werkzaamheden op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.
Ook voor bijvoorbeeld lassers en chauffeurs zijn vaak opleidingen en bijscholingen aan de orde. Bij lassers gaat het vaak om lasser kwalificaties waarin wordt weergegeven of een lasser bekwaam is om volgens een bepaalde norm te lassen. Bij chauffeurs betreft het opleidingen om aan code95 te (blijven) voldoen. Ook een ADR-opleiding hoort hier bij. Opleidingen bij deze functies zijn dusdanig bedrijfsspecifiek dat ze hier niet behandeld worden.

Funderingswerker
De funderingswerker werkt bij een funderingsmachine en bedient en onderhoudt zelfstandig de hulpapparatuur, zoals de heiblokken en groutpompen van deze machine. Daarnaast helpt de funderingswerker de machinist bij het opbouwen en demonteren van de funderingsmachine en helpt hij bij het verplaatsen van de machine over het terrein. Ook helpt hij bij het onder de heistelling hijsen van funderingselementen zoals palen, buizen en damwanden. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk. In deze opleiding maakt de deelnemer kennis al deze facetten van het funderingswerk.

Machinist kleine funderingsmachine (TCVT-FMK)
De machinist kleine funderingsmachine voert met een kleine funderingsmachine funderingswerkzaamheden uit. Een kleine funderingsmachine heeft een maximaal bedrijfsgewicht van 30 ton, een maximale werkhoogte van 10 meter en verwerkt funderingselementen tot 10 meter. De eventuele boormotor heeft een maximaal draaimoment van 10 tonmeter en de maximale massa van het heiblok is 4000 kilogram.
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw maar ook voor het herstellen van funderingen. Het gaat hierbij om slaan, boren of hydraulisch drukken van funderingspalen. De machinist kleine funderingsmachine bedient de machine zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk. In deze opleiding maakt de deelnemer kennis met al deze facetten van het funderingswerk.

Machinist grote funderingsmachine (TCVT-FMG)
De machinist grote funderingsmachine werkt op bouwlocaties, wegen, in steden, in een buitengebied, maar nooit op een vaste locatie. Zijn werkzaamheden bestaan uit het installeren en/of verwijderen van funderingselementen. Hij bedient de machine volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, controle en rapportage van zijn werk en het onderhoud van zijn machine. Bovendien bestaat de mogelijkheid om door studie en ervaring door te groeien naar een leidinggevende functie zoals materieelbeheerder, uitvoerder of zelfstandig ondernemer.
In deze opleiding maakt de deelnemer kennis al deze facetten van het funderingswerk. Een machinist met TCVT-FMG beschikt ook automatisch over het certificaat TCVT-FMK.
Een gecertificeerde machinist grote funderingsmachine (TCVT-FMG) mag met de funderingsmachine tevens hijswerkzaamheden direct gerelateerd aan de funderingswerkzaamheden uitvoeren.

Opleidingseisen
Alle genoemde opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). De opleidingen Machinist kleine funderingsmachine (FMK) en machinist grote funderingsmachine (FMG) dienen te voldoen aan de TCVT-persoonscertificeringseisen zoals respectievelijk weergegeven in het document WSCS-VT Machinist Kleine Funderingsmachine en WSCS-VT Machinist Grote Funderingsmachine. Diverse TCVT-erkende opleidingsinstituten bieden deze opleidingen aan. Zie voor meer informatie www.tcvt.nl.

Machinist hulpkraan
Om hijswerkzaamheden te mogen verrichten op een hulpkraan (ter assistentie van een funderingsmachines) dient de machinist in het bezit te zijn van het certificaat TCVT-MK (mobiele kraan). Op het moment van schrijven zijn er nog machinisten met een vrijstelling middels een TCVT-MKR (mobiele kraan op rupsen)-certificaat. Deze certificaten worden niet meer verlengd.

Bijscholingsverplichting bij hercertificering TCVT
TCVT persoonscertificaten zijn maximaal vijf jaar (60 maanden) geldig. Daarna kan er een nieuw certificaat bij de certificatie-instelling (DNV of TüV) worden aangevraagd. Voor alle persoonscertificaten TCVT moeten tussentijds een opleiding worden gevolgd (4 dagdelen), om na de periode van 5 jaar voor hercertificatie in aanmerking te kunnen komen. Deze eis geldt naast de bestaande eis van voldoende praktijkervaring.

De certificaathouder moet in de periode van vijf jaar 2 dagen (4 dagdelen) bijscholing volgen:
 • 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de certificatiedatum;
 • 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) tussen 36e en 60e maand na de afgiftedatum certificaat.
 • In de 2 scholingsdagen moeten alle eindtermen TCVT en actuele ontwikkelingen zijn behandeld.
 • De actuele ontwikkelingen worden per certificatieschema vastgesteld in werkkamer 4.
 • De praktijkkennis moet ook worden getoetst.
 • Van de scholing krijgt de deelnemer een bewijs van deelname.
 • Het bewijs van deelname wordt aangetekend in TCPR-boekje.
 • Scholing moet worden verzorgd door een door TCVT (lees: CEC) erkend instituut.

Een machinist met meerdere TCVT-persoonscertificaten, bijvoorbeeld WSCS-VT Machinist Mobiele Kraan, kunnen de verplichte bijscholing combineren.

Eisen praktijkervaring
De certificaathouder moet in de periode van vijf jaar tevens beschikken over de onderstaande praktijkervaring uitgedrukt in kwartalen:
 • Het TCPR-boekje moet per kwartaal bijgewerkt te zijn.
 • De certificaathouder dient aan te tonen in de vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is,
 • tenminste 8 kwartalen te hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld.
 • Van deze 8 kwartalen moeten tenminste 2 kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar.

Documentatie
 • WSCS-VT Machinist Kleine Funderingsmachine
 • WSCS-VT Machinist Grote Funderingsmachine
 • Vakboekje Veilig Funderen
 
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina