U bent hier: Home - Proces - Jeugdigen en funderingsmachines

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 3. Jeugdigen en funderingsmachines


Jeugdigen zijn werknemers onder 22 jaar (ofwel tot en met 21 jaar). Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten op een arbeidsplaats waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is en niet worden blootgesteld aan schadelijke trillingen. Ten aanzien van het geluid geldt hierop een uitzondering als extra maatregelen zijn getroffen (in het kader van het arboconvenant voor de funderingsbranche inzake geluid en begaanbaarheid).

Jeugdigen onder 18 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten bij funderingsmachines, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Indien de jeugdige in het kader van een bij wet geregelde beroepsopleiding werkzaamheden verricht als onderdeel van zijn/haar studie.
  • Indien de werkgever de jeugdige werknemer op de hoogte heeft gesteld van de veiligheidsinstructies voor het werken bij funderingsmachines inclusief het gebruik van PBM’s.
  • Indien de jeugdige bij de werkzaamheden bij de funderingsmachine verricht onder toezicht en begeleiding van bijvoorbeeld een funderingswerker.

Jeugdigen van 18 tot en met 21 jaar mogen de functie van machinist niet zelfstandig verrichten, tenzij zij onder deskundig toezicht staan en in opleiding zijn of in het bezit zijn van het persoonscertificaat machinist grote funderingsmachine (TCVT-FMK) of persoonscertificaat machinist kleine funderingsmachine (TCVT-FMG). Vanaf 20 jaar dienen zij in het bezit te zijn van een van genoemde persoonscertificaten.

Documentatie
  • Cao voor de Bouwnijverheid 2014, artikel 70b ‘Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers’.
  • Arboconvenant funderingsbranche 2002-2006
  • Plan van Aanpak arboconvenant (pdf), Arboconvenant funderingsbranche inzake geluid en begaanbaarheid, Moerdijk, 2002
  • Vakboekje Veilig Funderen
 
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina