U bent hier: Home - Proces

Printvriendelijke versie

 
 
 

Kies een proces


Kiest u hieronder een van de volgende hoofdstukken, dan kunt u kennis nemen van de belangrijkste processen en werkzaamheden in de funderingsbranche of van specifieke informatie over diverse thema’s.
Het geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen van de werkzaamheden die vaak voorkomen in het funderingswerk. Per proces wordt eerst een korte introductie gegeven van de belangrijkste risico’s. De standaardrisico’s die bij veel processen terugkomen, zijn met groen aangeduid.

Let op: Het is vaak nodig om meerdere hoofdstukken/tabellen te raadplegen omdat u op het werk te maken kan hebben met verschillende werkzaamheden die gelijktijdig plaatsvinden.

Niet alle risico’s zijn in dit hoofdstuk beschreven omdat het onmogelijk is om alle risico’s in kaart te brengen. Hierdoor is geen kwantificering van risico’s weergegeven alsmede restrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen. Als er aanvullende risico’s zijn, zal een taakrisicoanalyse (TRA) conform de TRA-methodiek moeten worden opgesteld door de veiligheidsverantwoordelijke van uw bedrijf. Te allen tijde geldt dat de arbeidshygiënische strategie gevolgd moet worden.

De in de tabellen genoemde maatregelen geven een zo goed mogelijke werkwijze aan die gevolgd kan worden. Het betreffen maatregelen die gebruikelijk zijn in de branche. Indien u een alternatieve werkwijze heeft die aantoonbaar minimaal hetzelfde veiligheidsniveau bewerkstelligt, is dit toegestaan.

Alle teksten zijn ontleend aan het Vakboekje Veilig Funderen, tweede ongewijzigde druk, 2014, ISBN: 978-90-819180-0-8. Dit is te bestellen via www.funderingsbedrijf.nl. Na uitgifte van het Vakboekje zijn door voortschrijdend inzicht bepaalde aanpassingen voorgesteld. Relevante aanpassingen zijn reeds verwerkt in deze online versie van de arbocatalogus.

In de hoofdstukken/tabellen wordt voor meer informatie verwezen naar onderdelen van het genoemde Vakboekje Veilig Funderen. In dit vakboekje is een groot aantal zogenaamde “standaard RIE’s” opgenomen voor de meest voorkomende werkzaamheden. De “standaard RIE’s” zijn een goed hulpmiddel om tot definitieve en volledige RIE’s te komen gericht op het specifieke werk.

Hoofdstukken
1. Laden en lossen
2. Het (de-)monteren van funderingsmachines en (hulp)kranen
3. Hijsen
4. Prefab heipalen
5. Grondverwijderende (verbuisde) (buis)schroefpaal
6. Palen met groutinjectie/steunvloeistof
7. Grondverdringende paal - in de grond gevormd
8. Stalen buispalen - geheid, geschroefd, gedrukt, gepulst, getrild
9. Damwanden
10. Verankeringsconstructies/groutankers
11. Diepwanden
12. Houten palen
13. Trekken van palen
14. Voorboren
15. Stempelframes
16. Onderhoud en reparatie
17. Het (de-)monteren van hulpconstructies (hulpbruggen en werkplatforms)
18. Koppensnellen (handmatig en machinaal)
19. Grondverbetering

Bijlagen
Bijlage 1. TRA- en LMRA-systematiek
Bijlage 2. Opleidingen
Bijlage 3. Jeugdigen en funderingsmachines
Bijlage 4. Ongevallen
Bijlage 5. Keuring van funderingsmachines
Bijlage 6. Funderingsmachines en de bouwplaats
Beheersing van risico's
Begaanbaarheid
Funderingsmachines in elkaars valbereik
Funderingswerk in de publieke omgeving
Hijsen met funderingsmachines
Bijlage 7. Drijvend funderingsmaterieel
Bijlage 8. Heitraversen (brugwagens)
Bijlage 9. Werken in of met verontreinigd(e) grond (-water)
Bijlage 10. Verklarende woordenlijst - afkortingen
 
 
 
 

< terug naar vorige pagina